Fødsel

Fødslen anmeldes på hvid blanket til sognepræsten i bopælssognet senest 2 hverdage efter fødslen vedlagt begge forældres navne- eller dåbsattester samt vielsesattest, hvis forældrene er gift. Er forældrene ikke gift vedlægges endvidere omsorgs- og ansvarserklæring.