Brøndum Kirke

Brøndum KirkeMidt i det frodige landskab og med en enestående sans for en dekorativ beliggenhed ligger Brøndum Kirke på en bakketop. Kirken består af romansk kor og skib med sengotisk vesttårn og nyt våbenhus ved sydsiden. De romanske dele er rejst af granitkvadre fra det 12.-13. århundrede. På nordsiden af skibet ses endnu kvindeindgangen, der er flankeret af frisøjler med terningkapitæler. Sydportalen, der er i brug, er af samme karakter, men har mistet sine søjler, der er erstattet med murede hjørner. Det sengotiske tårn, der har en ret anselig højde, bærer det senere årstal 1747.

Et våbenhus fra slutningen af 1800-tallet blev i forbindelse med en hovedistandsættelse i 1962-66 ved arkitekterne Toft-Hansen og Erling Vind, Skive helt fornyet.

Under det nuværende alterbord findes et gammelt stenalterbord med relikviegemme/helgengrav, hvori der ligger en nu tom, korsprydet blyæske. Altertavlen har nyere malerier, mens nogle udskårne forgyldte figurer – deriblandt en Maria med barnet – sikkert stammer fra en sengotisk tavle. Prædikestolen er en noget landligt barok-arbejde fra midten af 1600-tallet med store evangelistrelieffer i de firkantede felter.

Kirken er ikke åben i dagtimerne, men man kan rette henvendelse til graveren angående nøglen.

Ovenstående tekst stammer primært fra Spøttrup Kommunes hjemmeside.